ΠΑΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛ/ΚΙΩΝ
28ης Οκτωβρίου 67, Ξάνθη
Τηλ.: 25410 71668, Fax.:25410 84668
www.koinox.gr info@koinox.gr

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
E-MAIL
 
Α Ν Α Λ Υ Σ Η    Δ Α Π Α Ν Ω Ν
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 
1. ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
2. ΔΕΥΑΞ
1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 70%
3. ΔΕΗ
2.
4. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
3.
5.
4.
6.
 
7.
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 
8.
1.
9.
2.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
 
3.
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4.
2.
 
3.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
4.
1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 30%
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
2.
1.
3.
2.
4.
3.
 
4.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
       
ΩΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΩΡΙΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΩΡΕΣ
Κωδικός Διαχειριστή: