Διαφήμιση

Θέρμανση με ώρες/θερμίδες

Θέρμανση με ώρες (ωρομέτρηση)

Στο κάθε διαμέρισμα υπάρχει ένας θερμοστάτης ο οποίος συνδέεται μέσω μίας ηλεκτρικής διόδου (ηλεκτροβάνα) με τον ωρομετρητή και με τον λέβητα. Κάθε φορά που βάζεις τον θερμοστάτη σε μία θερμοκρασία εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη ο θερμοστάτης δίνει εντολή στον καυστήρα να παράγει ζεστό νερό και στην βάνα του διαμερίσματος να ανοίξει για να περάσει το νερό στο δίκτυό σου.
Παράλληλα δίνει εντολή στον ωρομετρητή σου να αρχίσει να μετράει. Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία επιτευχθεί ο θερμοστάτης δίνει εντολή στα παραπάνω συστήματα να σταματήσουν. Όπως καταλαβαίνεις όποιος ανάψει πρώτος το λέβητα πληρώνει περισσότερα Για να αντισταθμιστούν κάποιες απώλειες υπάρχει από την μελέτη της θέρμανσης κάποιο ποσοστό πάγιας συμμετοχής. Εάν πρόκειται για διαμέρισμα με καλή θερμομόνωση είναι ποιο οικονομικό να το έχεις σε μια σταθερή θερμοκρασία όχι όμως πάνω από 18 βαθμούς.


Θέρμανση με Θερμίδες (Θερμιδομέτρηση) Ελαχιστοποίηση

Η θερμιδομέτρηση είναι το τελειότερο σύστημα μέτρησης της πραγματικά καταναλισκόμενης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Λειτουργία της συσκευής

Οι θερμιδομετρητές είναι συσκευές μέτρησης της πραγματικά καταναλισκόμενης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Μετρούν την παροχή του νερού (ή άλλου μέσου θερμότητας), καθώς και της θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής στο κύκλωμα θέρμανσης, και από τα στοιχεία αυτά υπολογίζουν την πραγματική ενέργεια που καταναλώθηκε.     

Το ογκόμετρο μετρά τον όγκο και την παροχή του νερού. Τα θερμόμετρα αντίστασης μετρούν με υψηλή ακρίβεια της θερμοκρασίες στους αγωγούς προσαγωγής και επιστροφής. Από τα δεδομένα μέτρησης του όγκου ροής και τη διαφορά θερμοκρασίας, η υπολογιστική μονάδα υπολογίζει τα δεδομένα της κατανάλωσης. Αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή και εμφανίζονται στην οθόνη υγρού κρυστάλλου. Με αυτό τον τρόπο οι θερμιδομετρητές παρέχουν ακριβή αποτελέσματα μέτρησης, ιδιαίτερα σε μικρές παροχές και θερμοκρασιακές διαφορές.
Οι θερμιδομετρητές πρέπει να εγκαθίστανται σε προσιτά σημεία; Με ξηρό κλίμα μέχρι 55 C, όπου η εγκατάσταση θα είναι εύκολη.

Τοποθετήστε το θερμιδομετρητή στο σωλήνα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία, σε οριζόντια θέση, με την όψη προς τα πάνω-έτσι ώστε να είναι ορατή η ένδειξη. Η ένδειξη πρέπει να είναι συνέχεια προσιτή και να διαβάζεται χωρίς βοηθητικά όργανα. Τοποθετήστε μία βαλβίδα απομόνωσης πριν το φίλτρο κυκλώματος και πίσω από το θερμιδομετρητή.

Έλεγχος λειτουργίας

Με κλειστή τη θέρμανση και και υπάρχουσα παροχή μπορεί να είναι πολύ μικρή η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής. Στην οθόνη πρέπει, λοιπόν, οι δύο αυτές τιμές να είναι περίπου ίδιες.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο μετρητής λειτουργεί σωστά, όταν:

  1. Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη λάθους.
  2. Η παροχή μετριέται
  3. Οι θερμοκρασίες που εμφανίζονται είναι σε λογικά πλαίσια.
footer_pandeixe