Διαφήμιση

Θερμοστάτες

Τι είναι θερμοστάτης.

Ο θερμοστάτης είναι μια συσκευή ελέγχου η οποία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας είτε σε κάποια συσκευή είτε σε κάποιο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο θερμοστάτης είναι συνδεδεμένος και ελέγχει ένα μηχανισμό θέρμανσης ή ψύξης.
Αποτελείται από μια διάταξη ανίχνευσης της υπάρχουσας θερμοκρασίας, ένα είδος θερμομέτρου, ένα μηχανισμό ορισμού από το χρήστη της συσκευής της επιθυμητής θερμοκρασίας και τέλος ένα μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιεί αυτόματα τον μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης τον οποίο ελέγχει.
Με κάποια μέθοδο είτε καθαρά μηχανική, (π.χ. με διμεταλλικό έλασμα), είτε ηλεκτρική, θέτει σε ενέργεια ή αντίθετα διακόπτει τη λειτουργία στο μηχανισμό θέρμανσης ή ψύξης. Για παράδειγμα ο θερμοσίφωνας λειτουργεί με θερμοστάτη που διακόπτει τη λειτουργία του όταν η θερμοκρασία του νερού φθάσει στην επιθυμητή τιμή, και που επαναθέτει σε λειτουργία όταν η πτώση της θερμοκρασίας του νερού φθάσει σε κάποιο όριο. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι θερμοστάτες σε ηλεκτρικές κουζίνες, θερμαντικά σώματα, κλιματιστικά σώματα καθώς και σε μεγάλο αριθμό σχετικών εγκαταστάσεων.


Εξοικονόμηση ενέργειας με απλή αντικατάσταση θερμοστάτη χώρου.

Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες στην εξοικονόμηση ενέργειας στα αυτόνομα συστήματα θέρμανσης αλλά και κλιματισμού είναι ο θερμοστάτης χώρου. Στην ουσία των πραγμάτων όσο καλά κατασκευασμένο και να είναι ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, ακόμα και με τα πλέον ποιοτικότερα υλικά ο τελικός έλεγχος αλλά και τελικός διαχειριστής του συστήματος είναι ο θερμοστάτης χώρου. Μέσω του θερμοστάτη χώρου ξεκινούν οι εντολές για το άνοιγμα και το κλείσιμο του συστήματος και ουσιαστικά μέσω του θερμοστάτη χώρου επιτυγχάνεται το επίπεδο άνεσης μέσα στο χώρο. Έτσι αν ο θερμοστάτης μας δεν αποκρίνεται σωστά στις μεταβολές της θερμοκρασίας του χώρο, ή και έχει απόκλιση από την επιθυμητή θερμοκρασία που κάθε φορά επιλέγουμε, ή και δεν είναι ο κατάλληλος για το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται, θα έχουμε σίγουρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμου αλλά και πολύ κακό επίπεδο άνεσης στον χώρο (δηλαδή κάποιες φορές θα ζεσταινόμαστε και άλλοτε θα κρυώνουμε).


Για τον λόγω αυτό οι εταιρείες που εξειδικεύονται στην κατασκευή θερμοστατών έχουν τα τελευταία χρόνια εξελίξει Ψηφιακά Μοντέλα Θερμοστατών, Απολύτου Ακριβείας τα οποία με την χρήση Ενσωματωμένου Μικροεπεξεργαστή και Ειδικών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας επιτυγχάνουν Άριστο Επίπεδο Άνεσης και Μείωση στην Κατανάλωση η οποία μπορεί να φτάσει και στο 25%. Οι θερμοστάτες αυτοί ονομάζονται θερμοστάτες εξοικονόμησης ενέργειας (Save Energy Thermostats) και είναι πιστοποιημένοι από τον Αρμόδιο Οργανισμό για την Πιστοποίηση των Προϊόντων Εξοικονόμησης Ενέργειας την ENERGY STAR. Οι θερμοστάτες αυτοί κατασκευασμένοι για τον σκοπό αυτό, εκτελούν ένα ειδικό πρόγραμμά το οποίο πραγματοποιείται με την χρήση ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. Ο τελευταίος με απόλυτη ακρίβεια, πραγματοποιεί μία σειρά μετρήσεων των θερμοκρασιών που επικρατούν στον χώρο, καθώς επίσης και του ρυθμού μεταβολής της θερμοκρασίας, είτε το σύστημα της θέρμανσης ή της ψύξης βρίσκεται σε λειτουργία είτε όχι και αυτοπροσαρμόζει την λειτουργία του θερμοστάτη, δηλαδή τις εντολές που αυτός θα δώσει προς το σύστημα, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Η διαδικασία αυτή της αυτοπροσαρμογής επαναλαμβάνεται, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, από τον μικροεπεξεργαστή ανά συγκεκριμένα χρονικά επαναλαμβανόμενα διαστήματα χωρίς διακοπή, τα οποία ονομάζονται χρονικοί κύκλοι λειτουργίας (από 5 έως 20 λεπτά ανάλογα με την ρύθμιση του θερμοστάτη). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται να υπάρχουν πάντοτε και άμεσα διαθέσιμές όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, που θα πρέπει να συνυπολογίσει ο μικροεπεξεργαστής του θερμοστάτη, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα της θέρμανσης ή της ψύξης για όσον το δυνατό λιγότερο χρονικό διάστημα, όταν και εφόσον ζητηθεί θέρμανση ή ψύξη στον χώρο.
Το σημαντικότερο είναι ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία αυτή ο θερμοστάτης υπολογίζει και την αδράνεια του συστήματος και για τον λόγο αυτό κλείνει το σύστημα όσο νωρίτερα από την επιθυμητή θερμοκρασία, χρειάζεται, προκειμένου με την συσσωρευμένη στο σύστημα ενέργεια, να επιτευχθεί η επιθυμητή στον χώρο θερμοκρασία.


Με όλα τα παραπάνω και με την σχεδόν μηδενική απόκλιση λειτουργίας που διαθέτουν οι θερμοστάτες αυτοί, πραγματοποιείται απευθείας από τον θερμοστάτη χώρου άμεση και ιδιαίτερα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (Έως 25%) ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ένα εκπληκτικό επίπεδο άνεσης στον χώρο, διατηρώντας την θερμοκρασία ακριβώς στην επιθυμητή τιμή. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εξίσου δεδομένα σε όλα τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης είτε χρησιμοποιείται σαν πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ιδιαίτερα για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με Πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο, εάν τα παραπάνω συνδυαστούν και με Ψηφιακή Μονάδα Αντιστάθμισης για την διαχείριση των ζεστών νερών του συστήματος, επιτυγχάνουμε την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ψηφιακές Μονάδες Αντιστάθμισης, αποτελούν έναν από τους ελάχιστους δυνατούς τρόπους για την εξοικονόμησης ενέργειας στα παλαιά συστήματα κεντρικής θέρμανσης τα οποία δεν διαθέτουν αυτονομίες, και άρα δεν μπορούν να συνδεθούν θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης της ενέργειας.

Βασική Αρχή Λειτουργίας των θερμοστατών για εξοικονόμηση ενέργειας.

Βασική αρχή λειτουργίας του θερμοστάτη χώρου για την εξοικονόμησης ενέργειας, ανεξαρτήτως Είδους, Εταιρείας και Μοντέλου που χρησιμοποιούμε, είναι τις ώρες που δεν θέλουμε να ζεσταινόμαστε ή να ψυχόμαστε, όπως το βράδυ που κοιμόμαστε ή όταν λείπουμε στην εργασία μας, να αφήνουμε επιλεγμένη στον θερμοστάτη μας μία θερμοκρασία 3-4 βαθμούς χαμηλότερη, αν πρόκειται για θέρμανση, ή 2-3 βαθμούς υψηλότερη, αν πρόκειται για ψύξη, από την θερμοκρασία την οποία επιλέγουμε όταν θέλουμε να ζεσταθούμε ή να ψυχθούμε αντίστοιχα. Η συνολική επιβάρυνση στην κατανάλωση είναι πάρα πολύ μικρή και σίγουρα το σύστημα μας θα μείνει συνολικά πολύ λιγότερες ώρες ανοικτό από ότι αν κλείσουμε τελείως την θέρμανση ή την ψύξη τις ώρες εκείνες και έπειτα χρειαστεί και πάλι ο χώρος να επανακτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Πλεονεκτήματα Αυτονομίας.

• Κάθε ένοικος μπορεί να λειτουργεί όποια σώματα θέλει και για όσο θέλει.
• Χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης θερμότητας με βάση τις ενδείξεις των κατανεμητών η των θερμιδομετρητών και όχι κάποια εκτιμώμενη που να αμφισβητείται.
• Μεγάλη Οικονομία, εφόσον πλέον υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε χώρου και η χρέωση μόνο γι' αυτήν.
• Χωρίς Μετατροπή στην Εγκατάσταση της Πολυκατοικίας!!
• Χωρίς Μετατροπή στην Εγκατάσταση του Διαμερίσματος!!
• Με Ελάχιστο κόστος.
• Για Κάθε πηγή ενέργειας (πετρέλαιο, αέριο κλπ.).
• Με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης


Ενδεικτικοί τύποι θερμοστατών.

Ηλεκτρονικός Διπλός Θερμοστάτης Θέρμανσης & με ON/OFF BOILER
• Επιλογή θερμοκρασίας χώρου
• Ξεχωριστός διακόπτης ON/OFF στο BOILER
• Απόκλιση +/- 1oC
• Κατάλληλος και για επίτοιχες μονάδες αερίου (διαθέτει ψυχρή επαφή)
• 2 LED για ενδείξεις: Λειτουργίας της θέρμανσης και ξεχωριστά για το boiler
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Ψύξης - Θέρμανσης Ακριβείας
• Επιλογή θερμοκρασίας χώρου
• Διακόπτης επιλογής θέρμανσης ή ψύξης
• Απόκλιση +/- 0,5 oC
• Ενδεικτικό LED λειτουργίας
Σετ Πομπού & Δέκτη Ασύρματου Ηλεκτρονικού Εβδ. Προγ/νου Θερμοστάτη Θέρμανσης
• Χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας
• Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός, έως 3 περιόδους θέρμανσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά

Ψηφιακός Θερμοστάτης Θέρμανσης με Μικροεπεξεργαστή


• 25% Μείωση στην κατανάλωση
• Επιλογή θερμοκρασίας χώρου και τρεις μνήμες θερμοκρασιών: Υψηλή, Χαμηλή και Απουσίας
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT241


Ψηφιακός Θερμοστάτης Θέρμανσης με Μικροεπεξεργαστή


• 25% Μείωση στην κατανάλωση
• Φωτιζόμενη Οθόνη
• Επιλογή θερμοκρασίας
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT241


Ψηφιακός Ημερήσιος Προγ/νος Θερμοστάτης Θέρμανσης με Μικροεπεξεργαστή


• 25% Μείωση στην κατανάλωση
• Γενικός Διακόπτης ON/OFF
• Επιλογή θερμοκρασίας
• Ημερήσιος Προγραμματισμός με τέσσερις εναλλαγές θερμοκρασίας (δύο περίοδοι ON/OFF θέρμανσης)
• Επιλογή ποιες ημέρες της εβδομάδας θα εκτελείται το πρόγραμμα
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT24


Ψηφιακός Εβδ. Προγ/νος Θερμοστάτης Θέρμανσης με Μικροεπεξεργαστή


• 25% Μείωση στην κατανάλωση
• Φωτιζόμενη Οθόνη
• Επιλογή θερμοκρασίας και δύο μνήμες θερμοκρασιών: Υψηλή και Χαμηλή
• Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά (έως δώδεκα περίοδοι ON/OFF θέρμανσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας)
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT241


Ψηφιακός Θερμοστάτης Θέρμανσης με ON/OFF BOILER & Μικροεπεξεργαστή


• 20% Μείωση στην κατανάλωση
• Ξεχωριστός διακόπτης & ρελέ ON/OFF στο BOILER
• Τρείς Επιλογές θερμοκρασίας: Υψηλή, Χαμηλή και Αντιπαγετική
• Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή P.I.D. control
• Δυνατότητα κλεισίματος του BOILER μετά την πάροδο 1-12 ώρες με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT241


Ψηφιακός Εβδ. Προγ/νος Θερμοστάτης Θέρμανσης με ON/OFF BOILER & μικροεπεξεργαστή


• Έως 20% Μείωση στην κατανάλωση
• Ξεχωριστός διακόπτης & ρελέ ON/OFF στο BOILER
• Τρεις Επιλογές Θερμοκρασίας: Υψηλή, Χαμηλή και Αντιπαγετική
• Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή P.I.D. control
• Δυνατότητα κλεισίματος του BOILER μετά την πάροδο 1-12 ωρών με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη
• Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός της Θέρμανσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά (έως 8 περίοδοι On/Off θέρμανσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας)
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT241


Ψηφιακός Εβδ. Προγ/νος Θερμοστάτης Ψύξης - Θέρμανσης με Μικροεπεξεργαστή


• Έως 20% Μείωση στην κατανάλωση
• Επιλογή θερμοκρασίας και τρεις μνήμες θερμοκρασιών: Υψηλή, Χαμηλή και Αντιπαγετική
• Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή P.I.D. control
• Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά (έως 8 περίοδοι On/Off για κάθε ημέρα της εβδομάδας)
• Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης με χρήση του Aube CT240 ή CT241


Σετ Πομπός και Δέκτης ΑσύρματουΨηφιακού Εβδ. Προγ/νος Θερμοστάτη Ψύξης - Θέρμανσης με ΟΝ/OFF BOILER & Μικροεπεξεργαστή


• Δυνατότητα δύο εντολών με έναν δέκτη: Α) Δύο αυτονομιών θέρμανσης ή Β) Θέρμανσης και ON/OFF στο BOILER
• Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή P.I.D. control
• Επιλογή θερμοκρασίας και τρεις μνήμες θερμοκρασιών: Υψηλή, Χαμηλή και Αντιπαγετική
• Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός της Θέρμανσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά (έως 16 περίοδοι On/Off θέρμανσης για κάθε ημέρα ξεχωριστά
• Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός της Θέρμανσης του ζεστού νερού (BOILER) για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά

Τηλεφωνικός Controller 1+1 Εξόδων


• Ενεργοποίηση της Ψύξης, Θέρμανσης ή άλλων συστημάτων μέσω απλής τηλεφωνικής σύνδεσης
• Δύο παράλληλα (ή αντίστροφα) ενεργοποιούμενες έξοδοι:
Α) Μία έξοδος 12VDC για ενεργοποίηση της θέρμανσης με θερμοστάτες AUBE και λειτουργία της αντιπαγετικής προστασίας
Β) Μία έξοδος μεταγωγική απλής επαφής γενικής χρήσης


• Λειτουργία με κωδικό PIN
• Ηχητικές Ενημερώσεις κατάστασης εξόδων
Τηλεφωνικός Controller 4 Ανεξάρτητων Εξόδων
• Ενεργοποίηση της Ψύξης, Θέρμανσης ή άλλων συστημάτων μέσω απλής τηλεφωνικής σύνδεσης
• Τέσσερις ανεξάρτητες έξοδοι (ψυχρές επαφές)
• Λειτουργία με κωδικό PIN
• Ηχητικές Ενημερώσεις κατάστασης εξόδων
GSM Τηλεφωνικός Controller4 εξόδων & 4 εισόδων
• Λειτουργία με σύνδεση κινητής τηλεφωνίας (SIM)
• Τέσσερις ανεξάρτητες έξοδοι για έλεγχο έως 4 λειτουργιών
• Τέσσερις ανεξάρτητες είσοδοι με δυνατότητα ενημερώσεων για έως 4 διαφορετικές λειτουργίες
• Δυνατότητα ελέγχου της συσκευής μέσω κλήσης από κινητό τηλέφωνο ή με αποστολή γραπτών μηνυμάτων
• Δυνατότητα σύνδεσης με μπαταρία 12 VDC για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

footer_pandeixe